Avtal och priser

ETC El har bara ett avtal för nya kunder; Rörligt pris utan bindningstid eller uppsägningstid (ett byte tar dock alltid minst 14 dagar att genomföra & avtalet med ETC EL gäller fram tills dess att det nya elhandelsföretag önskar ta över").

En fast administrativ avgift på 49 kr per månad – där 19 kr är en gåva direkt till solcellsinvesteringar.

Sen tillkommer ett rörligt pris baserat på vårt inköpspris varje månad. Du kan välja att lägga 10 kr i solcellstillägg och på så sätt investera ytterligare i vår miljö. 

Rörligt pris på el per kWh

Det är vårt inköpspris, dvs balanskraft, elcertifikatsavgift och ursprungsgarantier plus 4 öre per kWh + skatter (se exempel nedan). Avgift för att vara ansluten till elnätet tillkommer och betalas till nätägaren oavsett vilken elleverantör man väljer. 

Rörligt pris

Priset varierar från månad till månad. Över tiden har det rörliga priset varit det mest lönsamma, men man måste vara beredd på tillfälliga toppar.

Fastställande av priset sker i efterhand utifrån vårt inköpspris för respektive elområde på den nordiska elbörsen Nordpool. 

Prisexempel månadskostnad med ETC El

3-4 rumslägenhet, 3 boende

Ungefärlig årsförbrukning 3 000 kWh/år, 41,53 öre/kwh x 3000 /12= 103,8 kr + fast avgift 49 kr, varav 19 kronor är en gåva direkt till att sätta upp nya solceller)

Totalt: 152,8 kronor per månad

Så här har vi räknat: Det genomsnittliga priset per kWh för elområde 3 Januari 2020 -December 2020 är 41,53 inklusive 4 öre inköpsavgift, elcertifikat + ursprungsgarantier 4 öre + moms 25%. Därutöver tillkommer fasta avgiften på 49 kronor/månad.

Uträkningen baseras på ett snittpris januari 2020 - December 2020 för elområde 3. Elnätsavgifter som faktureras av nätägaren ingår inte.

Observera att det är ett snittpris, kostnaden per månad kommer att variera beroende på årstid. 

Olika elområden i Sverige

Från och med den 1 november 2011 delar Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra olika elområden. Det betyder att det kommer att finnas olika elpriser i olika områden i Sverige och det är anläggningsadressen som avgör vilket pris som gäller för dig som kund. Vilket område din anläggning tillhör kan du se på fakturan från din nätägare eller kan du kontrollera det själv på Elområden.se. Praktiskt innebär det att vi kommer att ha olika priser beroende på område och beroende på vilket avtal du som kund väljer.

Avtalsvillkor

Här nedan kan du ladda ned ETC El:s avtalsvilkor för konsument, näringsidkare eller för dig som säljer din egenproducerade el.

Konsumenträtt och rådgivning

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du hör av dig om du har frågor eller undrar över något. 

Kundservice

Kontakt: etcel@etc.se eller telefon 08-410 359 00, tisdag-fredag mellan kl 09:00–12:00.

Rådgivning

Vill du ha oberoende rådgivning eller hjälp med tvistlösning vänder du dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå08-522 789 50.

Kommunal konsumentvägledning

Vill du ha hjälp med konsumentfrågor kan du vända dig till din kommunala konsumentvägledare, det hittar du här.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunala energi- och klimatrådgivare som kan ge oberoende och kostnadsfri vägledning hittar du här

Ångerrätt

Du har alltid ångerrätt i 14 dagar när du tecknat ett elavtal på distans. Ångerrätten gäller 14 dagar från att avtalet ingick. Om du ångrar ditt avtal ska du direkt meddela vår kundtjänst och om du vill kan du även skicka in en ångerbankett, blanketten hittar du här
OBS! Enbart blanketten gäller inte som ånger utan du måste alltid meddela vår kundtjänst först.
Blanketten postas till:
ETC el
Box 4403
102 68 Stockholm