ETC Näring.

2018-05-16 15:37

Kom på kurs om ETC Näring

Vill du lära dig om ekologisk odling, hur vi genom att återföra både energi och näring kan ladda odlingsjorden med klimatgaser i levande organismer, och hur vi stärker ekosystemtjänsterna?

Kom på kurs i ETC Solpark Katrineholm. Vi kör vid två tillfällen: 30 maj och 20 juni.