Energi.

2015-04-09 11:50

Sätt upp solceller i parken själv

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning.

Vi kan sätta upp solceller åt dig i våra parker. Det kostar 10 000 kr för 1000W och betyder att du sen 25 år framåt producerar el som du för ”köpa hem” för 1 öre plus energiskatt och moms. Det är dina paneler (du kan flytta dem om du vill senare) och vi tar hand om skötsel och eventuella renoveringar kostnadsfritt. Du hjälper helt enkelt till att bygga upp solcellsparkerna genom dina paneler hos oss.

Låt oss direkt konstatera att det här inte är lika lönsamt som att ha solceller hemma hos dig. Då betalar man ingen energiskatt eller annan skatt på den el man gör till sig själv. (Och får betalt för det överskott man skickar ut på nätet).

Men har man inget tak så har man inte …

Däremot gör du rejäl klimatnytta från första dag. Vilket kan vara nog så viktigt. 1000W solceller ger i snitt 900 kWh per år. Dessa producerade kWh får du ut en gång per år genom att ditt rörliga elpris sänks till 1 öre för dessa timmar. Du betalar alltså 1 öre till ETC El och sen elskatt och moms till det gemensamma.

För den elen blir priset då:
Rörligt inköpspris: 1 öre/kwh
Inköpsavgift: 4 öre/kwh
Elcertifikat och ursprungsgarantier: 4,5 öre/kwh
Moms: 2,37 öre/kwh
Totalt: 11,87 öre/kwh i stället för t.ex. 67,89 öre/kwh (elpris okt 2019 elområde 3)

Vill du ha ett avtalsförslag. Mejla oss här!