ETC Solpark.

2020-09-02 11:34

Nu inviger vi Seko sjöfolks anläggning

Seko Sjöfolks stora anläggning kopplas in i elnätet på Kullendagen den 26 september.

Detta samarbete mellan Seko sjöfolk och ETC El står snart klart. Det är en del i sparandet för framtiden, solceller är trygga och ger avkastning under minst 25 år. När anläggningen är i gång kommer den producera 1 miljon kWh.

Köp biljett till Kullendagen 26 september
(OBS: Begränsat antal platser).