Nyheter.

2022-03-02 13:05

Nu sänker ETC Bygg koldioxidutsläppen från grunden ännu lite mer

I husen som ETC Bygg nu bygger i Växjö har byggtekniken ändrats för att pressa ner klimatpåverkan ännu lite mer. Två av husgrunderna är i betong med lägre utsläpp, precis som dem vi tidigare byggt i Västerås. I den tredje grunden väljs både cellplast och stål bort till förmån för bättre alternativ.