Opinion.

2021-05-10 13:47
Kärnkraftverken Oskarshamn 1 och 2. I världen har flera kärnkraftverk stängts då de inte klarat av moderna säkerhetskrav, varit för dyra eller på grund av politiska beslut. Bild: Adam Ihse/TT

Framtiden enligt Energimyndigheten: Kärnkraft, kärnkraft – eller ännu mer kärnkraft

I Energimyndighetens långtidsscenarier finns sju olika energiframtider beskrivna. Alla har – i strid med det av riksdagen beslutade energimålet – kärnkraft kvar till 2050. 

Läs hela texten av Fredrik Ljungberg i sin ursprungliga form i Dagens ETC