Planering

Här ger vi svar på några vanliga frågor för dig som vill komma igång.

Hur många paneler får jag plats med?

En panel är cirka 1x1,7 meter. Räkna med att 7 kvm ger 1 kW effekt. Gör en enkel skiss för hand eller i datorn över den yta du vill använda. Ta hänsyn till skorsten, takkupa och annat som påverkar hur många paneler som får plats. Lägg in antal paneler i skissen och summera den totala effekten.

Hur stor anläggning ska jag ha?

Du bör inte producera mer el från solcellerna än vad du förbrukar per år. Tänk också på att anpassa anläggningens effekt efter husets huvudsäkring. 

Hur mycket el får jag ut?

Varje installerad kW ger cirka 1000 kWh per år. Får du plats med 40 paneler på taket så blir det 10 kW effekt. Det ger cirka 10000 kWh per år med bra förutsättningar i mellersta eller södra Sverige.

Vad ska jag tänka på?

Det bästa läget för panelerna är mot söder. Öst och väst går också bra men ger lite lägre produktion. Optimal lutning är 30-40 grader. Även platta tak fungerar men de ger lite mindre. Undvik alltid skuggor eftersom det minskar anläggningens effekt. 

ROT?

ROT-avdrag ger 30 % av arbetskostnaden. 

Kan jag montera solcellerna själv?

Ja, du kan själv montera solcellerna på taket men kabeldragning och inkopplingen av växelriktaren till elcentralen måste göras av en behörig elinstallatör.

Hur går en installation till?

Innan installation gör elektrikern en föranmälan till nätägaren. När installationen är klar gör elektrikern en slutanmälan och nätägaren byter din mätare till en som även registrerar utgående el. Bytet kostar normalt ingenting. Efter mätarbytet kan du starta anläggningen. ETC el köper sedan din överskottsel.