Stora Mellösa

Kommer du söderifrån ser du vår lilla minipark i Stora Mellösa. Några första rader på åkern.Det här är den första ”mikroparken” vi byggt och den sköts av markägaren som en del i vårt gemensamma klimatarbete.
Den här parken ser du fint på långt avstånd och vill du titta närmare så kontakta Alf.

Mejl alf.nilsson@telia.com