Tjörn Solpark

På Tjörn, mit ute på en åker hittar du en av ETC els första solcellsanläggningar. På tomterna runtom har den fått vänner i form av fler anläggningar och dessutom en liten vindsnurra. (Det blåser mycket på Tjörn.)
De här solcellerna byggs ut bit för bit och granntomter kommer att få sina andelar allt eftersom.
Det här är helt enkelt en ovanlig form av klimatsmart grannsamverkan. Vi sätter upp solceller och elen konsumeras lokalt i första hand. Överskottet går ut till resten av ön.
Idag finns 80 kW utspritt men vi räknar med att ha nära 300 kW inom något år.

Vill du besöka och titta närmare så kontakta Thomas Claesson för vägbeskrivning och tid.
Mail. thomasisaby@gmail.com